Moduły JobRouter® automatyzują wszystkie możliwe scenariusze przepływu pracy.

Przepływ pracy JobRouter® oparty jest na interakcji z użytkownikiem. Funkcje systemowe używane są do wydajnego i płynnego prowadzenia procesów biznesowych oraz unikania monotonnych i niepotrzebnych działań użytkownika.

Działania systemu JobRouter® to konfigurowalne funkcje, takie jak archiwizacja oraz generowanie dokumentów, tworzenie i konfiguracja użytkowników, wysyłanie wiadomości e-mail czy zarządzanie danymi. Mogą również być używane jako interfejsy do komunikacji z systemem zewnętrznymi takimi jak ERP.

Licencjonowane funkcje systemu JobRouter®, które można w dowolnym momencie zintegrować z przepływem pracy, nazywane są modułami. Narzędzia te służą do rozszerzenia funkcjonalności procesów, a wraz z już zintegrowanymi działaniami systemowymi tworzą rozwiązanie dla wszystkich możliwych scenariuszy przepływu pracy.

  • Zarządzanie przepływem pracy
  • Zarządzanie dokumentami
  • Inteligentne rozponawanie dokumentów

Moduły do zarządzania przepływem pracy

Rozszerz JobRouter o poniższe moduły, aby uzyskać dodatkowe funkcje i korzyści w zarządzaniu przepływem pracy. 

JobData – Proste zarządzanie danymi podstawowymi.

JobData – Proste zarządzanie danymi podstawowymi.

Dzięki JobData administratorzy i projektanci procesów mogą tworzyć nieograniczoną liczbę tabel i określać, którzy użytkownicy systemu powinni uzyskać dostęp oraz prawa do zarządzania danymi. Wszystkie funkcje użytkownika są bezpośrednio zintegrowane z systemem zarządzania użytkownikami oraz prawami dostępu.

JobShare – Połącz JobRouter® bezpośrednio z SharePoint!

JobShare – Połącz JobRouter® bezpośrednio z SharePoint!

JobShare umożliwa bezpośrednią integrację przepływu pracy wraz z portalem SharePoint. Skrzynka przychodząca JobRouter® może zostać wyświetlona w SharePoint, jak również listy SharePoint mogą być wyświetlane i zarządzane w systemie JobRouter®. Co więcej istnieje możliwość startowania procesów JobRouter® w SharePoint.

JobTimer – Deadline nie do przeoczenia // zawsze na czas!

JobTimer – Deadline nie do przeoczenia // zawsze na czas!

Moduł eskalacji JobTimer oferuje możliwość monitorowania czasowego w procesach JobRouter® oraz aktywowania określonych czynności w przypadku przekroczenia terminów ostatecznych przez użytkownika. Terminy mogą zostać zdefiniowane w procesie dla danych kroków z dokładnością do minut, godzin czy dni.

JobSub- Zastępstwa w zasięgu przycisku.

JobSub- Zastępstwa w zasięgu przycisku.

Korzystając z modułu JobSub, użytkownik podczas urlopu nie musi martwić się już o kroki za które jest odpowiedzialny. Kiedy opcja zastępstw jest aktywna, zastępca użytkownika otrzymuje wszystkie kroki z dostępami i możliwością ich edytowania w dodatkowej skrzynce.

JobSync - Testowanie zgodne z Twoimi potrzebami

JobSync - Testowanie zgodne z Twoimi potrzebami

JobSync zapewnia kompletne środowisko testowe systemu JobRouter, które może być zainstalowane i uruchomione na tym samym lub innym serwerze, niż system produkcyjny. W ramach systemu testowego możesz rozwijać, zmieniać i testować procesy niezależnie do produkcyjnego systemu.

JobTable – Elastyczne zarządzanie danymi.

JobTable – Elastyczne zarządzanie danymi.

Moduł JobTable pozwala na zintegrowanie podtabel wraz z procesami JobRouter®. Podtabele dają możliwość zapisywania danych z instancji procesu lub rozszerzania za pomocą tabel. Zawartość podtabel może być wypełniana przez JobServer, gdy proces zostaje automatycznie wystartowany.

JobRobot – Twój wirtualny asystent.

JobRobot – Twój wirtualny asystent.

Moduł JobRobot zapewnia wyższy stopień automatyzacji procesu w którym manualne kroki użytkownika na serwerze, mogą zostać automatycznie realizowane przez system.

JobSelect- Przejrzyste śledzenie danych

JobSelect- Przejrzyste śledzenie danych

Dzięki JobSelect śledzenie oraz monitorowanie danych staje się możliwe dla każdego użytkownika JobRouter®. Moduł pozwala na tworzenie oraz zarządzanie raportów na podstawie zapytań SQL. Co więcej wyniki mogą być filtrowane, bezpośrednio drukowane czy eksportowane do pliku Excel. Wszystkie te funkcjonalności mogą zostać dostosowane do wymagań oraz praw dostępu użytkownika.

Moduły do zarządzania dokumentami i danymi

Rozszerz JobRouter o poniższe moduły, aby zyskać dodatkowe funkcjonalności i zalety w zarządzania dokumentami i danymi.

JobPDF- Łatwe zarządzanie plikami pdf

JobPDF- Łatwe zarządzanie plikami pdf

Wiele projektów wymaga tworzenia dokumentów w formacie PDF oraz następnie wykorzystywania ich w różnych procesach. Moduł JobPDF pozwala na łatwe tworzenie, konwertowanie oraz wykorzystywanie dokumentów PDF. Wszystko to w prosty i intuicyjny sposób, nie wymagający dużego nakładu pracy.

JobMail Connect – Archiwizacja e-maili bezpośrednio z Outlook.

JobMail Connect – Archiwizacja e-maili bezpośrednio z Outlook.

JobMail Connect udostępnia możliwość archiwizacji e-maili poprzez integracje platformy JobRouter® z systemem Microsoft Exchange i wszystkimi wersjami narzędzia Outlook od 2010 roku. W celu odciążenia systemu pocztowego i stworzenia centralnego archiwum wśród dokumentów, archiwizuj wiadomości e-mail bezpośrednio z kont pocztowych. Moduł daje możliwość długoterminowego przechowywania, kontrolowania oraz odzyskiwania zarchiwizowanych dokumentów.

JobPGP - Bezpieczniej/ W bezpieczniejszy sposób/ Bezpieczeństwo

JobPGP - Bezpieczniej/ W bezpieczniejszy sposób/ Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i poufność są bardzo istotne podczas wysyłania dokumentów. Wiele procesów JobRouter® korzysta z transmisji plików, między innymi poprzez wiadomości e-mail. Moduł JobPDP umożliwia szyfrowanie i deszyfrowanie plików użytych w procesie, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo wykonywanej operacji.

JobArchive – Proste zarządzanie dokumentami.

JobArchive – Proste zarządzanie dokumentami.

JobArchive umożliwia archiwizację dowolnego dokumentu w procesie JobRouter®. Moduł gwarantuje uporządkowane przechowywanie oraz prosty dostęp do wszystkich zarchiwizowanych plików bezpośrednio z platformy. Wersja obsługująca maksymalnie 1000 dokumentów znajduje się w każdej wersji systemu JobRouter®.

Rodzina produktu JobMind

Moduły te pozwalają na integrację inteligentnej analizy i przetwarzania dokumentów z Twoim przepływem pracy.