Więcej niż BPM(N)

JobRouter® zarządza Twoimi procesami biznesowymi niezależnie od ich modelu.

NEZALEŻNE ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM PRACY

Więcej niż ERP

JobRouter® dopełnia system ERP i porządkuje procesy operacyjne w Twojej firmie.

Przykładowy model biznesowy

Więcej niż DMS

JobRouter® generuje i zarządza dokumentami.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Firmy korzystające z JobRouter®

Zarządzanie przepływem pracy

JobRouter® to idealne narzędzie do automatyzowania dowolnych procesów biznesowych. Wykorzystuje do tego różnorodne metody integracji oraz zintegrowane moduły.

JobRouter® jest dostępny jako rozwiązanie lokalne lub chmurowe.

RÓŻNORODNOŚĆ MODUŁÓW

Zwinne Zarządzanie Dokumentami

Różnorodność modułów sprawia, że JobRouter® umożliwia łączenie procesów biznesowych i zarządzania dokumentam. Dzięki czemu tworzy jedno, zintegrowane rozwiązanie. Taki system ma możliwość zintegrowania archiwum JobRoutera z systemem plików Windows, archiwizowania wiadomości e-mail z programem Microsoft Exchange i Outlook. JobRouter zapewnia bezpieczeństwo Twoich dokumentów.

JobRouter® posiada certyfikat IDW PS 88.

CZYTAJ WIĘCEJ

Inteligentne rozpoznawanie dokumentów

JobRouter® przetwarza i rozpoznaje dane w sposób automatyczny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czytelny interfejs pozwala w prosty sposób uzyskać dostęp do najważniejszych informacji.

Dostęp do kluczowych informacji już po zalogowaniu


Najważniejsze informacje widoczne są na pulpicie w postaci widgetów, które zawierają wybrane elementy i informacje o systemie. Widgety mogą być dostosowane do konkretnej roli. Użytkownicy mają możliwość wyboru spośród standardowych, zintegrowanych widgetów, jak i tworzenie własnych. System pozwala w łatwy sposób na spersonalizowanie pulpitów za pomocą drag and drop.

Archiwizacja

Archiwizacja dokumentów w JobRouter® i w SAP ™ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPIS MODUŁU

Zastępstwa

Ustal swoje własne zasady zastępstw lub nadaj odpowiednie role podczas nieobecności.

OPIS MODUŁU

Eskalacja

Definiowanie czasu przetwarzania oraz konfigurowanie ustawień JobRouter® w celu wykonania czynności w zależności od ram czasowych.

OPIS MODUŁU

Zarządzenie pocztą

Odbieranie powiadomień e-mail i archiwizowanie wiadomości bezpośrednio z programu Outlook.

OPIS MODUŁU

Zautomatyzowane procesy JobRouter® pozwalają zaoszczędzić czas.

Weryfikacja faktur

JobRouter® odczytuje dane z faktur, porównuje dane z zamówieniem i zarządza weryfikacją za pomocą systemu ERP.

ZASTOSOWANIE

Zarządzanie wydatkami podczas delegacji

Wprowadzanie wszystkich kosztów oraz ich weryfikacja. Autoryzacja odbywa się drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną lub powiązanego kierownika.

PRZYKŁAD PROJEKTU

Zarządzanie kontraktami

Zarządzanie danymi kontraktowymi za pomocą JobRouter®. Przetwarzanie od wprowadzenia danych do archiwum JobRouter®, generowanie dokumentów PDF oraz przypomnień o przedłużeniu lub anulowaniu umów w określonym czasie.

JOBARCHIVE

This is what users say about JobRouter®

Staramy się ciągle rozwijać, dlatego jesteśmy wspierani przez JobRouter®.

Patricia Giller, IT Project Manager odpowiedzialny za JobRouter i aplikacje SAP Patricia Giller, IT Project Manager odpowiedzialny za JobRouter i aplikacje SAP Spheros GmbH

System do zarządzania przepływem pracy JobRouter® spłacił się w przeciągu dziewięciu miesięcy, czyli znacznie szybciej niż oczekiwaliśmy.

Steffen Tropitzsch, Dyrektor Zarządzający Steffen Tropitzsch, Dyrektor Zarządzający Iris Biotech GmbH

Dla mnie jako managera ICT, JobRouter jest sukcesem. W wykorzystywanych przez nas 29 różnych systemach, utrzymanie JobRouter® wymaga niewielkiego wysiłku.

Ludger Belke, Kierownik Informacji i Komunikacji HTWG Ludger Belke, Kierownik Informacji i Komunikacji HTWG University of Konstanz (HTWG)

Od 20 lat specjalizuję się w zarządzaniu przepływem pracy i uważam JobRouter® za wyjątkowe połączenie możliwości technicznych i przejrzystości.

Martin Hüsgen, IT-Manager Martin Hüsgen, IT-Manager DMG Dental-Material Gesellschaft mbH

Wcześniej każdy uczestnik wprowadzał dane ręcznie lub za pomocą szablonów Word. Proces w JobRouter® sprawił, iż wszystko stało się szybsze, łatwiejsze i bardziej uporządkowane.

Anne Jahn, Centum logistyki, obsługi celnej oraz handlu zagranicznego Anne Jahn, Centum logistyki, obsługi celnej oraz handlu zagranicznego ZF TRW

Zasadnicza różnica pomiędzy JobRouter® i innymi systemami polega na tym, iż możesz zglębiać ten system do zarządzania przepływem pracy przez dłuższy czas i wciąż nie osiągniesz granic jego możliwości.

Henrik Heller, Kierownik działu technologii informacyjnych, projektów klientów & consultingu oraz zapewnienia jakości oprogramowania Henrik Heller, Kierownik działu technologii informacyjnych, projektów klientów & consultingu oraz zapewnienia jakości oprogramowania EUROIMMUN AG

Dzięki systemowi do zarządzania przepływem pracy JobRouter®, jesteśmy doskonale przygotowani do dalszego rozwoju.

Andreas Fürst, Manager Andreas Fürst, Manager Scooter Autoservice GmbH

Teraz gdy widzę, w jak prosty i ustrukturyzowany sposób wszystko działa, mogę tylko polecić JobRouter®. Udział w rozwoju zastosowania tego systemu to przyjemność.

Kerstin Brück, Administrator IT Kerstin Brück, Administrator IT MSG eG

Dostęp do JobRouter® z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Uruchamianie nowych procesów

Uruchamianie nowego procesu za pomocą smartfona i zlecanie zadań z dowolnego miejsca.

Dostęp do skrzynki odbiorczej

Skrzynka odbiorcza zawiera listę zadań do wykonania, dostosowaną do widoku mobilnego.

Edycja przepływu pracy

JobRouter® wyświetla dopasowane okna dialogowe do urządzeń stacjonarnych oraz ekranów mobilnych. Istnieje możliwość uruchomienia innych funkcjonalności z poziomu komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych w tym samym kroku.

Jeden system dla wielu potrzeb

Dostęp do różnych funkcji w zależności od przypisanych ról.

 • Użytkownik
 • Właściciel procesu
 • Administratorzy
 • Projektant procesów

Przyjazny dla użytkownika

Spersonalizowane ustawienia

Możliwość dostosowania ustawień takich jak język, kategorie, kolory itp.

Archiwizacja dokumentów

Możliwość archiwizowania wielu plików jednocześnie oraz sortowania dokumentów przed jak i po archiwizacji. Do zarchiwizowanych dokumentów, istnieje możliwość dołączenia dodatkowych plików. Dostęp do arhiwum może być ograniczony w zależności od posiadanych uprawnień.

Realizacja przydzielonych zadań

Uprzednio zdefiniowana skrzynka odbiorcza zawiera listę bieżących zadań. Prace nad poszczególnymi procesami prowadzone są w oknach dialogowych. Mogą one zawierać dodatkowe skrypty umożliwiające dostęp do aplikacji zewnętrznych lub analizę wprowadzonych danych.

Czynności podczas pracy nad przydzielonymi zadaniami

 • Przydzielanie zadań innym użytkownikom lub grupom
 • Przetwarzanie danych
 • Wyznaczanie zastępstw
 • Wysyłanie przypomnień
 • Dodawanie załączników
 • Wysyłanie powiadomień

Monitorowanie procesów

Przegląd procesu

Dzięki opcji "Przegląd operacji" właściciel procesu może przeglądać historię danego procesu.

Przegląd kroków

Dzięki opcji "Przegląd kroków" właściciel procesu może przeglądać szczegółowo wszystkie etapy danego procesu oraz je modyfikować.

Zarządzanie systemem przepływu pracy

JobRouter® zarządza użytkownikami i rolami. Każdy użytkownik może uczestniczyć w różnych rolach i wykonywać różne funkcje w kilku procesach. Istnieje możliwość integracji z usługą Active Directory firmy Microsoft.

Konfiguracja

Prosta konfiguracja systemu zapewnia możliwość łatwego dostosowania wyszstkich ustawień dla danego systemu, takich jak: monitorowanie, konserwacja, ustawienia serwisowe, ustawienia bezpieczeństwa czy przypisywania ról.

Moduły

Zakładka "Moduły" zawiera pełen obraz dostępnych modułów, które są punktem wyjścia dla ich konfiguracji. Opcjonalnie mogą zostać nadane indywidualne uprawnienia dostępu.

Monitor administracyjny

Kolory ikon (prawy dolny róg ekranu) pokazują obency stan systemu. Po kliknięciu w ikony widoczne są szczegółowe informacje.

Projektant procesów

Grafika procesu

Projektant procesów pozwala na definiowanie przepływu pracy poprzez tworzenie kroków, reguł, tabel, jak i dialogów. Grafika procesu ułatwia zobrazowanie schematu i umożliwia szybką edycję poszczególnych kroków. Każdy utworzony w systemie proces może byc w dowolnym momencie wyeksportowany i ponownie zaimportowany do innych systemów. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydruku dokumentacji procesu.

Edytor okna dialogowego

Okna dialogowe służą do wyświetlania i edycji danych w ramach danego procesu.

Do personalizacji formularzy wykorzystujemy szeroki wybór elementów, takich jak:

 • Pola tekstowe, listy, pola jedno- oraz wielokrotnego wyboru
 • Pliki i załączniki
 • Elementy SQL (np. listy i pola automatycznego wypełniania)
 • Tabele
 • Elementy integrujące się z zewnętrznymi systemami i modułami np. SAP, JobArchive

Cyfrowa rewolucja zaczęła się już dziś.

PRZYKŁADY PROCESÓW I SCENARIUSZE UŻYTKOWNIKÓW
 • Proces inwentaryzacji
 • Wnioski inwestycyjne
 • Proces zamówienia
 • Wniosek zamówienia
 • Zarządzanie budżetem i kontrola wydatków
 • Kontrola danych
 • Weryfikacja faktur przychodzących / Zarządzanie zobowiązaniami
 • Zabezpieczanie sprawozdań z transakcji w odniesieniu do europejskiej dyrektywy w sprawie usług finansowych MiFID 2
 • Tworzenie faktur wychodzących / Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie delegacją
 • Cyfrowe akta osobowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Onboarding/ Offboarding
 • Certyfikacja zgodnie z normami QM
 • Proces planowania
 • Zarządzanie SOP
 • Cykl życia produktu
 • Proces obsługi zgłoszeń / system wsparcia
 • Proces sprzedaży B2B
 • Planowanie konferencji
 • Proces pozyskiwania nowych klientów
 • Przetwarzanie zamówienia
 • Email Marketing
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Platforma cyfrowa
 • Proces zamówień wewnętrznych
 • Zarządzanie danymi
 • Zarządzanie prawami użytkowników

Kolejny krok

Jak działa JobRouter®

Więcej informacji

Dodatkowe materiały.

POBIERZ

Porozmawiaj z ekspertami

Masz pytania? Chętnie pomożemy.

ZGŁOSZENIE

JobRouter® newsletter

Nowości! Zpisz się na newsletter

Subskrybuj