Twój następny krok w kierunku transformacji cyfrowej: Połączenie wszystkich procesów, danych i dokumentów za pomocą centralnej platformy.

Co oferuje platforma do cyfryzacji JobRouter®?

JobRouter to niezależna od branży platforma do cyfryzacji i automatyzacji wszystkich procesów biznesowych, danych oraz dokumentów. Obejmuje ona między innymi funkcjonalność niezawodnej automatyzacji procesów, inteligentnego rozpoznawania faktur, wydajnego zarządzania danymi oraz archiwizowania dokumentów. Dzięki systemowi JobRouter, firmy zyskują skalowalną platformę prowadzącą krok po kroku lub kompleksowo do transformacji cyfrowej. Poprzez wszechstronną funkcjonalność oraz elastyczne interfejsy, JobRouter płynnie integruje się z istniejącym środowiskiem systemowym, co jeszcze bardziej zwiększa jego możliwości.

Tak zorganizowany system daje możliwość gromadzenia, edytowania, archiwizowania oraz przekazywania danych i dokumentów do inicjowania nowych procesów. Stosując określone zasady, JobRouter pozwala na zwiększenie efektywności cyfrowej, przejrzystości oraz kontroli każdej firmy. Ze względu na elastyczną oraz modułową budowę platformy do cyfryzacji, JobRouter może zostać wykorzystany do indywidualnego przedstawienia aplikacji zorientowanych na procesy biznesowe. Dodatkowo JobRouter może zostać powiązany z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi systemami firmy w celu całkowitego odzwierciedlenia ich komunikacji. Platforma daje możliwość wykorzystywania funkcji różnych aplikacji oraz certyfikowanych i adaptacyjnych procesów, jak również pracy w środowisku lokalnym, zdalnym czy w chmurze.

Twoje korzyści

AUTOMATYZACJA I ODCIĄŻENIE PRACY

JobRouter® zapewnia płynny przepływ procesów, tworząc przy tym przestrzeń dla innych zadań.

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI PROCESÓW

JobRouter® zapewnia, iż procesy są zgodne z wcześniej określonymi regułami.

KONTROLA I PRZEJRZYSTOŚĆ WSZYSTKICH PROCESÓW BIZNESOWYCH

System pozwala na prosty wgląd w bieżące procesy biznesowe firmy, co gwarantuje pełną kontrolę przepływu pracy w dowolnym momencie.

PROSTE WPROWADZENIE, UŻYCIE I MODYFIKACJA

Instalacja systemu JobRouter® zajmuje niewiele czasu, a połączenie z wykorzystywanymi aplikacjami (systemy finansowo-księgowy, ERP, ...) czy procesami jest proste dzięki wielu interfejsom. Każdy może projektować czy edytować procesy, bez większej znajomości wiedzy o programowaniu

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

JobRouter® zawiera moduły pozwalające na archiwizowanie dokumentów i automatyczne odczytywanie faktur. System daje możliwość odczytu danych XML z plików PDF/A (zgodnie z niemieckim standardem ZUGFeRD) oraz pozwala tworzyć pliki PDF, przykładowo na podstawie danych XML.

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI POMIĘDZY PRACOWNIKAMI, DZIAŁAMI ORAZ LOKALIZACJAMI

Informacje są sprawnie dostarczane do odbiorcy, który zostaje natychmiastowo poinformowany o ich otrzymaniu. System JobRouter® daje możliwość automatycznego przypisywania zadań do pracowników oraz informowania poprzez wiadomości email o ich pojawieniu.

STANDARDOWA PLATFORMA ZAMIAST INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA

JobRouter® jest standardowym systemem, który może dostosować się do każdej firmy oraz wykorzystywanych rozwiązań.

APLIKACJA OPARTA NA TECHNOLOGIACH WEBOWYCH

JobRouter® jest aplikacją w pełni webową, która jest natychmiastowo dostępna dla jej użytkowników po instalacji serwera.

SKALOWALNOŚĆ DO ROZMIARU I MOŻLIWOŚCI FIRMY

JobRouter® jest elastycznym systemem, który potrafi dostosować się do każdej wielkości firmy oraz złożoności procesu biznesowego.

REDUKCJA CZASU PRZEPŁYWU PRACY

Optymalizacja procesów bizensowych z JobRouter® zapewnia sprawniejsze przetwarzanie procesów w firmie. Wydajność przepływu pracy może zostać zwiększona poprzez funkcjonalność eskalacji oraz przekazu informacji pomiędzy użytkownikami.

OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA PAPIERU DO MINIMUM

Cyfrowa rewolucja ogranicza wykorzystanie papieru oraz fizycznego miejsca w firmie do minimum. JobRouter® wykorzystuje procesy biznesowe do archiwizacji dokumentów oraz wysyłania ich w formie cyfrowej.

PRZEPŁYW PRACY ORAZ ZARZĄDZANIE DOKUMENTÓW ZA POMOCĄ JEDNEGO NARZĘDZIA

Ujednolicony interfejs pozwala na tworzenie oraz zarządzanie wszystkimi procesami w firmie. System może przetwarzać, jak również tworzyć nowe faktury.

Dzisiejsza konkurencja: Sprawne modele biznesowe oraz stale przekonująca jakość produktów i usług

Klienci podążają za duchem czasu, a żadna firma nie chce przegapić okazji! Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi umożliwiających szybką reakcję i wzrost wydajności firmy. Niestety często jedynym skutkiem zastosowania takich systemów jest tylko zwiększenie obciążeń administracyjnych. Powodem przeważnie jest brak integracji z zewnętrznymi systemami oraz problem komunikacji, gdzie pośrednie kroki nie są wykonywane lub muszą być realizowane manualnie.

Nasza platforma do optymalizacji procesów biznesowych rozwija się wraz z wymaganiami firm na rynku. JobRouter integruje funkcjonujące już narzędzia oraz zwiększa ich efektywność dzięki własnym rozwiązaniom. Niezależnie jak szybko zachodzą zmiany w firmie - Twoje procesy dotrzymują kroku!

Chcesz jeszcze szybciej przeprowadzić cyfrową rewolucję?

Oferujemy wiele gotowych procesów, które mogą zostać bezpośrednio zaimplementowane w systemie JobRouter.  Szablon procesu można indywidualnie dostosować do struktury oraz wymagań każdej firmy!

Pracuj tak jak lubisz

Wybierz spośród dostępnych licencji JobRouter®

JobRouter lokalnie

  1. Instalacja na własnym środowisku
  2. Wykorzystanie istniejących zasobów
  3. Bezpośredni dostęp do innych aplikacji

JobRouter Cloud

  1. Obsługiwany w naszej centrali
  2. Jako prywatne lub publiczne rozwiązanie w chmurze
  3. Dedykowany serwer i baza danych

Poznaj JobRouter® na żywo!

SKONTAKTUJ SIĘ